Jednolity Plik Kontrolny JPK jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Bez wezwanie trzeba będzie przekazywać co miesiąc ewidencję Zakupu i Sprzedaży VAT (JPK_VAT). Podstawowa kara za nieprzesłanie JPK_VAT w terminie to 2800 zł.