Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 16 (1059) z dnia 1.06.2020, strona 4

W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w postaci subwencji finansowej (pożyczki). Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na stronie internetowej (www.gov.pl) poinformowało, że dla celów podatku dochodowego pomoc finansowa z PFR traktowana jest jak pożyczka.

Odnosząc się do podatkowych skutków otrzymania ww. wsparcia, MF wskazało, że:

podatnicy nie zaliczają do przychodów podatkowych kwoty otrzymanej pożyczki; wypłata środków przez PFR jest dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo,

podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty zwróconej pożyczki; zwrot ten jest dla przedsiębiorcy neutralny podatkowo,

koszty sfinansowane z udzielonej pożyczki kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach; według MF, wszystkie wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez PFR, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji; kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ewentualne umorzenie pożyczki.

MF wskazało także, że możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń analizowane będzie przez MF we współpracy z PFR. Podobnego wyjaśnienia w tej kwestii MF udzieliło naszemu Wydawnictwu (pisaliśmy o tym w Biuletynie Informacyjnym nr 15 z 20.05.2020 r. na str. 5).