NOWY JPK_V7

Informacje ogólne Czynni podatnicy VAT (tj. duże, średnie, małe przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorcy) będą obowiązkowo składać deklaracje VAT-7 i VAT-7K zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, obejmującym deklarację i ewidencję (czyli tzw. nowy JPK_VAT) za...

Używanie samochodów służbowych do celów prywatnych

1 stycznia 2015 r. zmieniają się przepisy dotyczące zasad rozliczania użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych. Pojawia się okazja do oszczędności czasu i pieniędzy, warto więc wiedzieć, jak się na to przygotować. W myśl nowych przepisów ustawy z 7...

Jednostki Mikro – Sprawozdania finansowe

21 sierpnia 2014 r. opublikowana została ustawa zmieniająca ustawę o rachunkowości, której celem jest wprowadzenie ułatwień dla najmniejszych podmiotów prowadzących księgi rachunkowe. Jest to kolejne działanie rządu zmierzające do poprawy warunków wykonywania...

Roczna Korekta w VAT

Proporcja nie jest stosowana przy odliczeniu VAT od tych zakupów, które mogą być przyporządkowane do sprzedaży z prawem lub bez prawa do rozliczenia. W przypadku gdy wyliczona proporcja ma postać ułamka, zaokrągla się ją w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przy...

JPK dla Mikro Przedsiębiorców

Jednolity Plik Kontrolny JPK jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Bez wezwanie trzeba będzie przekazywać co miesiąc...