Kadry

Obsługa kadrowo-płacowa. Profesjonale Biuro Rachunkowe KORYFEUSZ zajmuje się również prowadzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej. Zajmujemy się administrowaniem teczkami akt osobowych naszych klientów.

Przygotowywujemy dokumenty związane ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i inne wymagane przepisami Kodeksu Pracy. Skontrolujemy ważność okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp oraz ewidencję urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji (ZUS Z-3, Z-3a).

Prowadzimy rejestrację pracowników w ZUS. W imieniu pracodawcy wystawiamy zaświadczeia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Prowadzimy również nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy. W razie potrzeby sporządzimy sprawozdawczość dla GUS.

Sporządzamy raporty kadrowo-płacowych:

 • listy płac,
 • paski wynagrodzeń,
 • imienne raporty osób ubezpieczonych (RMUA),
 • deklaracje ZUS DRA, ZUA, itp…,
 • deklaracje podatku od osób fizycznych (PIT 4R),
 • deklaracje PFRON drogą elektroniczną sodir, rozliczanie dofinansowania z PFRON,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów do ZUS,
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowo zatrudnionych,
 • umowy o pracę, świadectwa pracy, przeszeregowania, itp…

Jednym słowem pełna obsługa kadrowo-płacowa dla Twojej firmy!.

Kontakt

Telefony

tel./fax (0-41) 25 25 259
mobile: 606 709 430
mobile: 600 982 735
mobile: 606 390 103

Email

koryfeusz.biuro@gmail.com

Adres

ul. Armii Krajowej 6/8
26-110 Skarżysko-Kamienna