Optymalizacja podatkowa

Za darmo!

Rejestracja działalności gospodarczej!. Informacje z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, prawa pracy. ………ZA DARMO!

Profesjonalne Biuro Rachunkowe KORYFEUSZ  Pomagamy naszym klientom jak założyć działalność gospodarczą, jak zmienić  formę opodatkowania tak aby płacił jak najniższe podatki, jak uniknąć pułapek podatkowych i jak poruszać się w naszej rzeczywistości gospodarczej, ………a wszystko to w ramach miesięcznej opłaty za usługę księgową.

Po podpisaniu umowy z Biurem Rachunkowym KORYFEUSZ , klienci ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, tzn. wystawiania dowodów sprzedaży (faktury, rachunki) oraz przyjmowania dokumentów zakupu. Dokumenty te wystarczy zebrać razem i dostarczyć do biura w uzgodnionych przedziałach czasowych (terminy dostarczania dokumentów reguluje umowa pomiędzy Biurem a klientem), lub uzgodnić telefonicznie odbiór przez pracownika biura.

Biuro Rachunkowe sporządza odpowiednie rejestry księgowe, podatkowe: (księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupów VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia), i na ich podstawie, właściwe deklaracje, które dostarczone zostają do urzędu skarbowego. W przypadku potrzeby jakichkolwiek wyjaśnień biuro reprezentuje swoich klientów w odpowiednich urzędach. Wszyscy klienci biura otrzymują fakturę VAT, która jest dla nich kosztem uzyskania przychodu.

Obsługa finansowo-księgowa przez biuro rachunkowe to znacznie więcej niż zapisanie odpowiednich dokumentów na konta księgowe lub do rubryk księgi przychodów i rozchodów. Te, w sumie, nie tak bardzo skomplikowane czynności, to nie więcej niż połowa prac w zakresie obsługi klienta przez Biuro. Co zatem składa się na pełną obsługę? Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacje gospodarcze firmy klienta, pracownik biura musi podjąć szereg często trudnych decyzji. Niejednokrotnie decyzje te podejmowane są kolektywnie lub po zasięgnięciu opinii prawnika – specjalisty prawa podatkowego. Biuro Rachunkowe KORYFEUSZ poprzez swoich pracowników prowadzi klientowi wszystkie inne niezbędne ewidencje.

Biuro rachunkowe KORYFEUSZ prowadzi również pełną obsługę kadrowo-płacową swoich klientów. Sporządza plany kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarcza do odpowiednich urzędów. Przygotowuje dla klientów różnorodne – (w zależności od potrzeb) sprawozdania finansowe. W pełni obsługuje ewentualne kontrole urzędu skarbowego. Często zdarza się że klienci chcą od biura innych, nietypowych usług – np. wysyłka korespondencji firmy czy reprezentacja Podatnika przed organami podatkowymi.

Jednym z bardzo ważnych aspektów pracy biura rachunkowego jest umiejętność obsługi ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych. Księgowa zatrudniona w firmie na etacie spotyka się z kontrolą podatkową raz na kilka lat albo i rzadziej. Księgowi biura rachunkowego obsługują od kilku do kilkunastu kontroli w roku, co powoduje, że dużo sprawniej bronią efektów swej pracy.

Ponieważ nie istnieją dwa identyczne przedsiębiorstwa (identyczni Klienci), nie ma też uniwersalnego modelu współpracy na linii Biuro – Podatnik. Z tego powodu od pierwszych minut spotkania z Klientem pracownicy biura dążą do zdefiniowania problemu oraz wytyczenia drogi prowadzącej do jego rozwiązania. Dopiero w drugim etapie przedmiotem rozmów może stać się wysokość opłaty.

Wielu potencjalnych klientów zastanawia się czy wybrać biuro rachunkowe, czy też zatrudnić u siebie księgową. Za podpisaniem umowy z biurem rachunkowym przemawiają następujące fakty:

  • biuro rachunkowe zatrudnia wyspecjalizowanych fachowców zdolnych rozwiązać najbardziej złożone problemy księgowe, podatkowe czy kadrowe,
  • biuro rachunkowe nie weźmie zwolnienia lekarskiego, urlopu i nie porzuci pracy,
  • biuro rachunkowe odpowiada całym swoim majątkiem i ponadto powinno być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ewentualnych zawinionych u klienta strat,
  • przepisy zmieniają się tak często, iż tylko zespół ludzi jest w stanie śledzić te zmiany na bieżąco,
  • biuro rachunkowe obsługuje przeróżne podmioty gospodarcze często z bardzo wielu branż dzięki czemu jego pracownicy są w stanie posiąść różnorodną wiedzę przydatną do prawidłowej obsługi firmy klienta.
  • biuro rachunkowe informuje o wynikach finansowych tylko wskazane przez klienta osoby; niepowołani pracownicy nie będą w stanie się zorientować w wielkości zysków,
  • biuro rachunkowe ma zarówno większe doświadczenie jak i możliwości w przypadku sporu z Urzędem Skarbowym,

 

Prawdopodobieństwo kontroli podatnika – klienta biura rachunkowego jest mniejsze, niż wtedy, gdy zatrudnia własne księgowe (piony kontroli urzędów wiedzą, że mają dużo mniejszą szansę znalezienia nieprawidłowości w dokumentacji prowadzonej przez dobre biuro rachunkowe). Dokumentacja księgowa przechowywana w biurze pozwoli uniknąć kontroli w siedzibie firmy i nękania podatnika.

Kontakt

Telefony

tel./fax (0-41) 25 25 259
mobile: 606 709 430
mobile: 600 982 735
mobile: 606 390 103

Email

koryfeusz.biuro@gmail.com

Adres

ul. Armii Krajowej 6/8
26-110 Skarżysko-Kamienna