KADRY KADRY

Obsługa kadrowo-płacowa. Profesjonale Biuro Rachunkowe KORYFEUSZ zajmuje się również prowadzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej. Zajmujemy się administrowaniem teczkami akt osobowych naszych klientów.

 

Przygotowywujemy dokumenty związane ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i inne wymagane przepisami Kodeksu Pracy. Skontrolujemy ważność okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp oraz ewidencję urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji (ZUS Z-3, Z-3a).

 

Prowadzimy rejestrację pracowników w ZUS. W imieniu pracodawcy wystawiamy zaświadczeia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Prowadzimy również nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy. W razie potrzeby sporządzimy sprawozdawczość dla GUS.

 

Sporządzamy raporty kadrowo-płacowych:

 • listy płac,
 • paski wynagrodzeń,

 • imienne raporty osób ubezpieczonych (RMUA),

 • deklaracje ZUS DRA, ZUA, itp...,

 • deklaracje podatku od osób fizycznych (PIT 4R),

 • deklaracje PFRON drogą elektroniczną sodir, rozliczanie dofinansowania z PFRON,

 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów do ZUS,

 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia,

 • pomoc w organizacji szkoleń BHP,

 • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowo zatrudnionych,
 • umowy o pracę, świadectwa pracy, przeszeregowania, itp...

 

Jednym słowem pełna obsługa kadrowo-płacowa dla Twojej firmy!.