Historia Firmy Historia Firmy

Profesjonalne Biuro Rachunkowe KORYFEUSZ Stanisława Sendecka

w Skarżysku-Kamiennej

licencja nr 107/2002

 

 

Profesjonalne Biuro Rachunkowe KORYFEUSZ z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej zostało założone w lutym 2003roku. Biuro mieści się obecnie przy ul. Armii Krajowej 6/8 w Skarżysko-Kamienna. Jednostka prowadzi swoją działalność jako osoba fizyczna. 

 

Zanim jednak biuro zostało założone, w roku 2001 roku właścicielka biura nawiązała kontakt z innym biurem rachunkowym, gdzie pracowała na ½ etatu. To właśnie tam udało zdobyć się niezbędne doświadczenie do przyszłej samodzielnej działalności w zakresie organizacji pracy biura rachunkowego wymiany informacji i wiedzy z zakresu podatków.

 

W chwili założenia Biura Rachunkowego rozstała się ona ze swoim dotychczasowym pracodawcą i zarejestrowała działalność w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna na swoje własne nazwisko jako  Profesjonalne Biuro Rachunkowe KORYFEUSZ Stanisława Sendecka. Część klientów dotychczasowego biura rachunkowego, przeszło do nowego biura rachunkowego KORYFEUSZ, dając dobre perspektywy rozwoju biura na przyszłość.

 

Rozpoczęcie działalności w wynajętym lokalu przy ul. Armii Krajowej 6/8 w Skarżysku-Kamiennej było nie lada wyzwaniem. Posiadając jeden komputer przyniesiony z domu , 10 klientów pozyskanych z  innego biura, trzeba było ponieść spore koszty związane z wyposażeniem w regały biurowe, szafki, biurko, programy komputerowe do obsługi księgowości i kadr, materiały biurowe. Zakupiona została też kserokopiarka. W początkowej fazie działalności biura, właścicielka pracowała jednocześnie na umowę o pracę w Hucie Szkła Edyta w Parszowie jako główny księgowy. Później podpisała ze swoim dotychczasowym pracodawcą umowę cywilną o prowadzenie ksiąg rachunkowych w ramach biura rachunkowego.

 

Obecnie po 8 latach działalności Biuro zatrudnia 6 pracowników - 4 księgowe i dwie osoby zajmujące się kadrami. Na wyposażeniu biura znajduje się 8 stanowisk komputerowych z zainstalowanym oprogramowaniem księgowym tak że wszyscy pracownicy biura swoje stanowiska pracy mają w pełni skomputeryzowane.  

 

 

Pomysł na założenie biura pojawił się w głowie właścicielki, Pani Stanisławy Sendeckiej w roku 1997. Droga do realizacji tego celu była jednak długa. Pracując na stanowisku Dyrektora hurtowni AGD w Kielcach przyszła właścicielka Biura miała możliwość współpracować z biegłym rewidentem z Kielc, który to odkrył u niej  umiejętności i zamiłowanie do zawodu księgowego. Wtedy to właśnie powstał plan jak z zawodu Handlowca dojść do zawodu Księgowej. Pierwszym punktem realizacji tego planu było odbycie rocznego kursu Rachunkowości dla podmiotów gospodarczych w 1999r., organizowanym przez Stowarzyszenie księgowych Polskich w Kielcach. W tym samym czasie tj. Od 1999 do sierpnia 2000r przyszła księgowa ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach w zakresie Rachunkowości i Zarządzania Finansami z wynikiem bardzo dobrym. W czerwcu 2000r. przyszła właścicielka Biura rozpoczęła pracę na stanowisku specjalisty do spraw księgowych w Hurtowni w Starachowicach, następnie pracowała na stanowisku głównego księgowego w Hurtowni elektrycznej i Fabryce Papierosów oraz w Hucie Szkła Edyta w Parszowie. Zdobywanie doświadczenia zawodowego trwało do września 2003r.

 

Aby uzyskać uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych należało spełnić warunki rozporządzenia Ministra Finansów. Właścicielka jako drogę do osiągnięcia certyfikatu wybrała zdawanie egzaminu do którego przygotowywała się od lutego do września 2002r.  W tym czasie skończyła Ona kurs przygotowawczy do egzaminu na prowadzenie usługowe księgowości organizowany przez INFOR. Egzamin państwowy organizowany przez Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów odbył się w dniach 10-12 października 2002r. Przyszła właścicielka biura zdała egzamin z wynikiem pozytywnym zdobywając certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Biuro rachunkowe KORYFEUSZ specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac. Prowadzimy usługowo Księgi Rachunkowe oraz Księgowość Uproszczoną. Rozliczamy PFRON. Wykonujemy również wnioski o dofinansowanie składane do różnych instytucji publicznych takich jak Urząd Marszałkowski, Urząd Pracy, ARMiR. Naszymi klientami są firmy działające na terenie miasta Skarżysko-Kamienna,  Kielce, Radom, Szydłowiec, Końskie, Starachowice, Suchedniów, Bliżyn, Piaseczno i wiele innych. Można powiedzieć że obsługujemy przedsiębiorców z całego kraju. 

Zobacz też...