VAT w 2014

VAT w 2014

 

 

 

 Rewolucja w VAT - z nami łatwiejsza!

 

 

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług, które mają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Ponieważ wprowadzone zmiany dotyczą tak ważnych obszarów, jak obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, zasady fakturowania czy odliczania podatku naliczonego wymagają zmian w pracy działów księgowych oraz zmian w samych systemach finansowo-księgowych.

Jeśli chcą Państwo uniknąć problemów i pułapek związanych z zastosowaniem nowych przepisów trzeba zapoznać się z nowymi zagadnieniami:

  

Nowa definicja momentu powstania obowiązku podatkowego

 

Zmianami o największym znaczeniu praktycznym są zmiany w przepisach dotyczących obowiązku podatkowego. Ustawa wprowadza zupełnie nową definicję obowiązku podatkowego, zgodnie z którą ma on powstawać z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, w tym usługę częściową.

 

- Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

 

- Szczególne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania

 

Podobnie jak w przypadku przepisów dotyczących obowiązku podatkowego, także i w przypadku regulacji w zakresie podstawy opodatkowania, dotychczasowe przepisy zostaną uchylone a w to miejsce mają zostać wprowadzone zupełnie nowe regulacje.

- Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania w VAT wchodzące w życie od 1 stycznia 2014 r.

 

Nowe zasady fakturowania operacji gospodarczych

 

Nowelizacja VAT wprowadza również istotne zmiany w zakresie wystawiania faktur. Przede wszystkim do ustawy zostaną wprowadzone przepisy określające ogólne zasady wystawiania faktur, podmioty obowiązane do ich wystawienia, a także przedmiot oraz zawartość faktury, które dotychczas były regulowane przez rozporządzenie wykonawcze do ustawy o VAT.

 

- Zmiany w zakresie wystawiania faktur wchodzące w życie od 2013 oraz 2014 r.

 

Zwolnienie VAT dostawy towarów

 

Od 1 stycznia 2014 r. zmieniają się przepisy w zakresie stosowania zwolnienia VAT do dostawy towarów. Zmiana ta wiąże się z odejściem od dotychczasowego warunku stosowania zwolnienia z VAT tylko w stosunku do towarów używanych przez podatnika. W nowych przepisach będzie możliwe zastosowanie zwolnienia od VAT dla dostawy towarów, w stosunku do których podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

 

- Zwolnienie dostawy towarów nabytych bez prawa do odliczenia od 1 stycznia 2014 r.