Ulga na dzieci

Ulga na dzieci
 

PIT 2014: Ulga na dzieci

 

Z roku na rok podatnicy rozliczający PIT mają coraz mniej możliwości skorzystania z ulg i odliczeń, a co za tym idzie zapłacenia niższego podatku. Nasz ustawodawca konsekwentnie likwiduje kolejne ulgi lub ogranicza krąg odbiorców, którzy mogą z nich skorzystać. Od tej zasady pojawił się jednak wyjątek, a mianowicie została rozszerzona ulga prorodzinna.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. dokonano zmian w przepisach, które mają zastosowanie już do zeznań rocznych składanych za 2014 r. Polegają one na podwyższeniu kwoty ulgi względem niektórych dzieci, ale co ważniejsze również na poszerzeniu możliwości korzystania z ulgi. Nowością jest bowiem wprowadzenie możliwości uzyskania zwrotu kwoty ulgi na dziecko (części ulgi) dla podatników, którzy dotychczas nie mogli odliczyć ulgi w całości albo w części z uwagi na to, że ich podatek dochodowy za cały rok podatkowy był za niski. Do tej pory duża część podatników mających dzieci, na które ulga przysługiwała, z ulgi skorzystać faktycznie nie mogła. Teraz natomiast, taką możliwość będą mieli.