Prezenty małej wartości

Prezenty małej wartości

MF nie planuje zmian w opodatkowaniu PREZENTÓW MAŁEJ WARTOŚCI

 

Resort finansów nie planuje zmian w zakresie podwyższenia limitów dotyczących prezentów o małej wartości - wyjaśnił minister w odpowiedzi na interpelację nr 13156/12.

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) z zakresu nieodpłatnych czynności (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT), zostało wyłączone z opodatkowania przekazywanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

 

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

 

  • których przekazania nie ujęto w ww. ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez kwoty podatku), a gdy nie ma ceny nabycia – jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

 

W toku prac legislacyjnych nad zmianą ustawy o VAT w 2012 roku zrezygnowano z podwyższenia powyższych limitów.

 

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 19 lutego 2013 r.